Ack, att i synd vi slumra bort

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ack, att i synd vi slumra bort
av Carl Gustaf Cassel, 1814
Förekom som nummer 450 i Den svenska psalmboken 1819 (den wallinska psalmboken), och som psalm nr 542 i Den svenska psalmboken 1937 med musik av Olof Andersson (1932), upptecknad efter tunnbindaren och spelmannen Bror Strand (1891-1968) i Urshult.1.
Ack, att i synd vi slumra bort
Ett liv, så viktigt och så kort,
Och glömma för ett timligt väl
Att samla skatter för vår själ!

2.
Betänk då vad din frid tillhör:
O mänska, bed och bättring gör.
I dag du kallas av din Gud,
Härnäst dig kallar dödens bud.

3.
Då upphör makt och rikedom,
Du måste fram för Herrens dom.
All världen där, o syndaträl,
Ej frälsa kan din arma själ.

4.
Väl den som följer Jesu röst
Och haver i hans ord sin tröst,
Till hans förtjänst sin tro och lit
Och övar dygd med kristligt nit.

5.
Ej jordisk sorg hans sällhet stör,
Han lever nöjd, och lugn han dör,
Förvissad att i Jesu namn
Få slutas i sin Faders famn.

6.
O Jesu, du som med din död
Har frälsat mig från evig nöd,
Giv att beredd och glad jag må
Min sista stund till mötes gå.

7.
I tro och dygder mig bered
Och i din Andes ljus mig led,
Att jag fullborda kan mitt lopp
Med samvetsfrid och saligt hopp.

8.
För döden jag ej fruktan bär,
När jag med dig förenad är.
Med glädje, när du kallar mig,
Min frälsta själ skall gå till dig.

Text: C. G. Cassel, 1814