Ack, huru skall i dessa tiders willa

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ack, huru skall i dessa tiders willa
av Okänd författare
Nr 715 under rubriken För stora Gåssarne och Ynglingarne i Andeliga Sånger och Werser 1806.Sjungs till samma melodi som den tyska psalmen Mein Salomo, dein freundliches Regieren.


1.
Ack! huru skall i dessa tiders willa,
Då köttslig frihet fräckt inritat sig,
En yngling gå sin wäg ostraffelig?
Jo, när han böjd, förtröstansfull och stilla,
Jemt håller sig till Frälsaren rätt när,
Och dag för dag hans ledande begär.

2.
Hwad själ och kropp till salighet behöfwer,
Det finnes alt i HErrans JEsu hand,
Han lossar sjelf de dolda hjertats band,
Afhjelper alt hwad wi här klage öfwer;
Och då Guds Son en syndare gjort fri,
Han salig är och kan det ständigt bli.