Afliden Svensk Afrikaresande (25 juni 1883)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Afliden Svensk Afrikaresande
Tidning för Wenersborgs stad och län 25 juni 1883
(Index:Tidning för Wenersborgs stad och län 1883-06-25.djvu)


[ sida ]

Afliden svensk Afrikaresande. I Jemtlands Tidning i Östersund läses: För ett par veckor sedan meddelade vi efter enskildt bref, att en af de svenske deltagarne i den belgiska associationens expedition till Kongo-området, sjökaptenen T. G. Een från Stockholm, plötsligen aflidit i närheten af Kongo. Underrättelsen härom synes tyvärr besanna sig. Från Bryssel skrifves nämligen den 14 d:s till utgifvaren af Jemtlads Tidning:

“Kapten Een anlände mycket riktigt med den vanliga Liverpool-paketen till Banana-Point (hamn vid Kongos mynning) och fortsatte derifrån färden med en af associationens ångare i sällskap med åtskilliga andra Afrika-resande till Vivi, första stationen efter Kongo, belägen nedom det sista vattenfallet (Livingstonefallen). Dagen efter Eens ankomst till Vivi afgick den karavan han skulle medfölja till aflägsnare stationer och trakter uppför Kongo. I samma stund signal gafs för afmarsch nedföll Een död, träffad af hjertslag. -- Så förhåller sig saken och denna rapport har ingått till byrån från stationschefen i Vivi -- således fullkomlig sanning.”