Afrikaresande (1878)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Afrikaresande
Göteborgs weckoblad 31 oktober 1878
(Index:Göteborgs weckoblad)


[ sida ]

Afrikaresande. Löjtnant Th. Een, som tillbragt åren 1865-1871 i Afrika, der han förnämligast uppehöll sig i Damaralandet, sysselsättande sig med handel, har af längtan och sannolikt äfven af hoppet att förvärfva en förmögenhet ånyo begifvit sig ut till Afrika, der han med öppna armar mottogs af två forne kompanjoner, kamrater i handel, äfventyr, med- och motgångar, och enligt bref från honom, af hvilket “A.-B.” erhållit del, lemnade han i slutet af augusti månad Whalfishbay med fullständig utrustning af folk, dragare och vagnar på väg till Damara- och Ovampolandet. I vetenskapens intresse har hr Een redan gjort samlingar, som en gång skola komma vårt land till godo.