Hoppa till innehållet

Aftonbetraktelse

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Aftonbetraktelse
av Erik Gustaf Geijer
Ur Musik för sång och för Fortepiano, utgifven af E. G. Geijer och A. F. Lindblad, Upsala 1824. Ur slutstycket »Divertimento» af Geijer.


Stilla skuggor breda sig i qvällen.
Solen släckes i svala sjön.
Klara stjernor framgå öfver fjällen
Tända offrande kärleks bön.
Blåa hvalf i nattens timma,
o! låt aningens facklor glimma när det skymmer,
må jag då förnimma hoppets saliga ljusa frid,
hoppets saliga ljusa frid.