Alla Herrens vägar äro godhet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Alla Herrens vägar äro Godhet
av Lina Sandell
Psalm nr 215 i Svensk söndagsskolsångbok 1908 under rubriken Guds barns trygghet. Bearbetad för 1937 års psalmbok, och publicerad som nr 330 under rubriken Det kristna livet.


1.
Alla Herrens vägar äro
Godhet, sanning, trofasthet.
Även där vi intet veta,
Han vårt bästa vill och vet.
Han, som räknat våra dagar,
Innan någon kommen var,
Han, som i all nöd och fara
Oss på starka armar bar,
O, han vill allt framgent oss hjälpa,
Som han hittills hulpit har!

2.
Kasta vi en blick tillbaka
På de flydda åren, se,
Samma kärlek uppenbarad
Uti både väl och ve,
Samma kärlek, samma trohet,
När den log mot dig och mig,
Samma kärlek, samma trohet,
När i moln den svepte sig,
När den törnen eller rosor
Strödde på vår levnadsstig :|:

3.
Samma kärlek, när den gav oss
Vad vi högst av allt begärt,
Liksom när den tog ifrån oss
Vad oss framför allt var kärt,
När i nåd den undanröjde,
Vad oss än i vägen stod,
Eller kom vår mun att jubla;
Gud mot Israel är god!
Ja, i allt vi se beständigt
Samma nåd och tålamod. :|:

4.
Se vi framåt, samma kärlek
Oss härefter följa skall,
Bära oss på herdearmar
Och bevara oss för fall.
Hur vår dag sig än gestaltar,
Hur all kraft oss än förgår,
Hur det skiftar under färden
Och vår strid blir het och svår,
I Guds trofasthet allena
All vår hjälp och välfärd står. :|:

5.
O, så må vi ej förtvivla
Trots all egen skröplighet!
Gud är mäktig, Gud är trofast,
Må vi ej förgäta det!
Ej vår vaksamhet, vår trohet
Räcker till, allena hans.
I vår egen kraft ej ännu
Någonsin en seger vanns.
Han har lovat med oss vara;
Större trygghet aldrig fanns. :|:

6.
Varje skiljeväg i livet
Har sin löftesstjärna fått.
Nya plikter, nya strider,
Men ock ökat nådesmått.
Så var Herrens sätt av ålder,
Känt av varje Jesu vän,
Och uti hans vida rike
Samma ordning gäller än.
Led oss blott, du käre Herre,
Som du vill, var dag igen. :|: