Arbetets söner

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Arbetets söner
av Henrik Menander
Efter originaltexten publicerad i Social-Demokratens provnummer den 25 september 1885. Texten är skriven till en melodi av Nils Peter Möller. På Wikipedia finns en artikel om Arbetets söner.


[ faksimil ]
Till arbetarne!
Mel.: Upp genom luften,
Bort öfver hafven.

Arbetets söner, sluten er alla
Till våra bröder i Syd och i Nord!
Hören I ej huru mäktigt de skalla
Ut öfver verlden, befrielsens ord?
           Ur den förnedrande
           Träldomens grift,
           Upp till en hedrande
           Ädel bedrift!
Oket, med påskriften: “bed och försaka!“,
Länge oss nedtryckt i mörker och nöd;
:||: Menniskovärdet vi fordra tillbaka.
Kämpa för rättvisa, frihet och bröd :||:

Icke naturen hårdhändt har dragit
Gränser, som skiljer fattig och rik:
Hjertlöst har makten under sig slagit
Alla dess gåfvor, rofdjuret lik.
           Mot den förödande
           Guldkalfvens stod
           Kämpen med glödande
           Känslor och mod!
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana
Stridsropet genom nationerna går:
:||: Fylken Er under vår enighets fana,
Fällen ej modet, och segren är vår! : :

H. M—r.