Arbetets söner

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Arbetets söner
av Henrik Menander
Efter originaltexten publicerad i Social-Demokratens provnummer den 25 september 1885. Texten är skriven till en melodi av Nils Peter Möller. På Wikipedia finns en artikel om Arbetets söner.


[ faksimil ]
Till arbetarne!
Mel.: Upp genom luften,
Bort öfver hafven.

<poem> Arbetets söner, sluten er alla Till våra bröder i Syd och i Nord! Hören I ej huru mäktigt de skalla Ut öfver verlden, befrielsens ord?

     Ur den förnedrande 
     Träldomens grift,
     Upp till en hedrande 
     Ädel bedrift!

Oket, med påskriften: “bed och försaka!“, Länge oss nedtryckt i mörker och nöd; :||: Menniskovärdet vi fordra tillbaka. Kämpa för rättvisa, frihet och bröd :||:

Icke naturen hårdhändt har dragit Gränser, som skiljer fattig och rik: Hjertlöst har makten under sig slagit Alla dess gåfvor, rofdjuret lik.

     Mot den förödande 
     Guldkalfvens stod
     Kämpen med glödande 
     Känslor och mod!

Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana Stridsropet genom nationerna går: :||: Fylken Er under vår enighets fana, Fällen ej modet, och segren är vår! : :

H. M—r.