Arbetsmannen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Arbetsmannen
av Johann Most
Översättare: Wilhelm Åhlund
Ur Socialistisk sångbok utgifven af Socialdemokratiska arbetarepartiet 1899. Först publicerad i August Palms tidning Folkviljan 1 april 1882.


[ 1 ]

Arbetsmannen.


Mel.: Ur »Andreas Hofer».

Hvem skaffar guld i dagen?
Hvem odlar säd och vin?
Hvem väfver duk af siden,
Som gör den rike fin?
Hvem skaffar åt de rike bröd,
Men lefver själf i bitter nöd?
:||: Jo det gör arbetsmannen
Af proletariat’. :||:

Hvem trälar hela dagen
Och sliter ut sin kraft,
Åt andra skaffar skatter,
Bekvämlighet och prakt?
Hvem drifver världens hjul så lätt,
Fast sjelf han äger ingen rätt?
:||: Jo, det gör arbetsmannen
Af proletariat’. :||:

Som fosterlandets söner
Vi äga ingen rätt,
Till föda åt kanoner
Vi skickas rätt och slätt,
Man ser här folkförräderi’t:
Det lekes med vårt blod med flit.
:||: Nej, upp I arbetsmänner
Af proletariat’! :||:

Och svärjen trohetseden
I krets kring fanan röd,
att såsom hjältar kämpa
För frihet och för bröd.
Vår fana fladdrar stolt och röd –
Framåt till seger eller död.
:||: Vak upp, I arbetsmänner
Af proletariat’! :||:

[ 2 ]

Vi hafva kraft i armen!
Om eniga vi bli,
Så skola vi snart störta
En styf bourgeosi.
På spillrorna af dennas fall
Ett rike fritt se’n byggas skall.
:||: Vak upp, I arbetsmänner
Af proletariat’! :||:

Snart morgonrodna’n breder
Sin glans vid nordens strand,
Och segerfanan bäres
Af kraftig arbetshand.
Då vinner slafven högsta pris,
Och jorden blir ett paradis.
:||: Då segrar arbetsmannen
Af proletariat’! :||: