Arbetsveckan slutad är

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Arbetsveckan slutad är
av Anders Gustaf Lindqvist
Sång nr 3 i Sabbatstoner, sånger för söndagsskolan, 1888 med titeln Herrens dag. Musiken komponerad av signaturen H. E. K.


1.
Arbetsveckan slutad är,
Herrens dag är inne,
Ljuflig frid till oss den bär,
Fröjdar själ och sinne.

2.
Dagen randas ljuf och blid,
Kroppen får sin hvila
Själen fyld af sabbatsfrid,
Hem till Gud får ila.

3.
Gud välsignat hvilans dag,
Den är helig blifven
Och af Herrens välbehag
Den oss blifvit gifven.

4.
Må hvar sabbatsdag vi få
Rikt välsignad blifva
Stilla oss, så att vi må
Hjertat helt dig gifva.

5.
Lär oss att på Jesu tro,
Lär oss bedja, vaka!
Ty det står en sabbatsro
För Guds folk tillbaka.