August Strindberg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För Wikisources författarpresentation om Strindberg se: Författare:August Strindberg
←  Esaias Tegnér
Efterlemnade dikter
av Edvard Fredin

August Strindberg
Tjugo år  →


[ 92 ]

August Strindberg.


Din ungdomsvår var mulen som en höst,
men sökande du fann dig själf omsider;
»de vilda drömmarne» om nya tider
ur målbrott löste stämman i ditt bröst.

Du sjöng: i tyglad styrka klang din röst,
där ekot darrade af seklets strider . . .
Och öfver scenen Gert mot bilan skrider,
och Jacques får hos Margreta frid och tröst.

[ 93 ]


I dag din stämma är ett feberskri.
Mot Röda rummets snilleclairobscurer
du ställer nu en Jean och en Julie.

Tack dock för oförgätlig harmoni!
Jag kan ej banna . . . Annan makt där styrer
förståndets män och fantasins martyrer.

1889.