Hoppa till innehållet

Bibeln (Gezelii bibelverk 1863-65)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Gezelii bibelverk
av Johannes Gezelius d.ä., Johannes Gezelius d.y. och Johannes Gezelius den yngste
Dedikation del I  →
På Wikipedia finns en artikel om Gezeliernas bibelverk.

BIBLIA,

Det är på Swenska

All den Heliga Skrift.Efter Hans Kongl. Maj:ts Konung Carl den Elftes Nådiga förordning,

med nödig förklaring öfwer hwarje vers, till den himmelska sanningens tydliga förstånd och grundliga förswar samt till hwars och ens lärdom, tröst och förmaning.Ånyo utgifwen på Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens föranstaltande och förlag.
I. Gamla Testamentet.

Första Delen. De fem Mose Böcker.

Andra Delen. Psalmerna och Propheterna.II. Nya Testamentet.

Tredje Delen.


Stockholm,

tryckt hos A. L. Norman, 1863-5.

Källa[redigera]

Projekt Gezelius Logosmappen.net