Biet och duvan. Fabel

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Biet och dufvan. Fabel. Imitation efter Lafontaine
av Anna Maria Lenngren
Imitation av den franske författaren Jean de La Fontaine. Diktad 1794. Ingår i Lenngrens Samlade skaldeförsök.


Ett bi föll plötsligt i en å ...
En vänlig dufva såg derpå
Och utaf ömkan för den lilla
Flög så beställsamt straxt åstad
Att från ett träd med näbben pilla
I vattnet ned ett litet blad –
Och biet sig på denna färja
Fick ur sin sjönöd lyckligt berga.

Kort tid derpå en aftonstund
Satt dufvan i en löfrik lund
Och pickade så glad på knoppen
Vid solens milda afskedsblick.
En jägare i nejden gick,
På dufvan sigtade i toppen
Och rofvet såg sig säker om.
Men i detsamma biet kom
Och gaf ett stygn, som kändes svida:
Puff ... nu for skottet – men på sida,
Och frälst for dufvan bort ... Min vän,
Så lönar sig välgerningen!

          *

Var snar att nöden bistånd gifva –
Betänk, att efter ödets skick
Du sjelf i nödens ögonblick
Kan i behof af bistånd blifva!