Hoppa till innehållet

Bonnspelmaen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Bonnspelmaen
av Fredrik August Dahlgren


      Å dunnra rassa tre,
      å stå nu int å bläng!
      Go vänner, lag er te
      å ta en Jöshärs-sväng!
Ni ser fôll ja’ står här på tönna
å stämmer min lelle fejol;
bårt, gôbber å kärnger, på stönna!
Tull stabben dit bål unner bol’!
    Pling plingeli plingeli pling ...
    Se så ja, nu stämmer dä bra;
    ställ opp er badus i en ring,
    för ällers ska attan er ta!
D’ä ja’, d’ä ja’ d’ä ja’ som speler.

      Filulili lulilil läj . . . .
      Lôtt pålsken komm’ i gang!
      Dä ska nåck gå som häj,
      fast stôga ho ä trang.
Du Ola där, sul’ int mä skanka,
din store å lange drasut!
För ällers så ska ja’ dej banka
mä strôken, så skaal får en kut.
    Här dôger dä int te var’ tong,
    här dôger dä int gå i lonk;
    plong plongeli plongeli plong ...
    Hör på, hur fejoel slôr klonk -
d’ä ja’, d’ä ja’, d’ä ja’ som speler.

      Häj, freske tag! Gi plass!
      Häj, skrap’ å stamp’ å skak’!
      Smäll klacken klass på klass!
      Hyss läggen opp i tak!
Tack, Bängt, ska du ha för dä grepe -
se, tåcker ska gutera var’:
Su strök medt i take a repe
mä tåna, å den som va rar.
    Ho häja! Se nu ä dä knäfft,
    nu går dä rent änna på stup;
    men ja’ blir i halsen så täfft -
    hör, grannfarn, ro hit mä en sup!
D’ä ja’, d’ä ja’, d’ä ja’ som speler.

      Plink plangeli plingeli plank ....
      Husch, damm’ står tjockt som ler;
      mor Kersti, klet en dank
      på väija, så vi ser!
Hôll, hôll da, dans’ int ikôll tönna -
ptro! ptro! - jo se nu ä dä gjorrt!
Gu fader fôrlôtt er den sönna!
Hjälp opp mej igen å dä forrt!
    Mor Annika, fly mej en dramm! -
    Hutt jänter, å gi er tefress!
    Ni kommer int åter äll fram
    fôrrn ja’ å fejol blir teress:
D’ä ja’, d’ä ja’, d’ä ja’ som speler.

      Hoj pina ettra dö,
      dra te nu än en gang!
      Skutt, Britta, som en sö!
      Ping pingeli pongeli pang ....
Spänn kunnten ’tå kroken i take,
du Bängt, ska ja’ sij’ du ä khär!
Kors näj men se Ola, dä vrake,
drev klacken i flesen på Pär.
    Hva smâler ni, kärnger, där bål’?
    Bälj kaffee i er å tig!
    Blann te å gi hit mej a skål
    mä ullvalle ... sett int å blig!
D’ä ja’, d’ä ja’, d’ä ja’ som speler.

      Ho häj i fullan dus! -
      Men dätt’ va änna grömmt,
      ja’ ser så möa ljus
      å lell så ä dä skömmt.
Hva fan, vill int stôga stå stille?
Ja’ mener ho vänner ikring -
hôll, stan’! - usch! dä vriner så ille -
hôll, stan’!, lôtt mej stämme ... pling pling!
    Oj, jäkel regera min kvint!
    Han rök, å tinorn kytt’ åttå,
    å basen, dä kröttre, slog slint;
    dä går lell mä allten - dans’ på!
D’ä ja’, d’ä ja’, d’ä ja’ som speler.

      Ö hutt! hva sa du, Lars?
      Hva? gnir ja’ nerom staal?
      Ah, du ä söpen bars
      å har int yj’ i skaal.
Hôll i mej, ja’ siger te jola -
dä tönn-hällvett mätt’ stå på skå -
nå jäkel annådra den Ola,
han trôdd mej, så strôken flög å!
    Gunatt mä er, bönner! Nu manns
    ä stôga som körk’ utta präst,
    å vill ni fannsér er å dans’,
    så får ni allt vänt’ te härnäst
d’ä ja’, d’ä ja’, d’ä ja’ som speler.