Carl Gustaf af Leopolds samlade skrifter/Sjöberg

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Till en Dam, vid återsändandet af ett par handskar
Carl Gustaf af Leopolds samlade skrifter. Sjette Bandet
av Carl Gustaf af Leopold

Till Auktorn af Poemerna: Skaldekonsten, Handeln, m. fl.
Till Herr LifMedicus och Riddaren af Pontin  →


[ 371 ]

Till Auktorn af Poemerna: «Skaldekonsten, Handeln, Christina Gyllenstjerna, Gustaf
Adolfs anträde till regeringen, Jordbrukaren,» m. fl.

Åt hvem, Apollo, Sångens Gud,
Åt hvern bland dina Svenska Söner,
Beskär du främst, för lyrans ljud,
Den lager hvarmed Minnet kröner?

Månn icke jag bör hoppas mest,
Som fyra tomer verlden gifvit,
Och spänner Pegasus, din häst,
För kärran, full med hvad jag skrifvit?

"Nej, den som skrifvit minst och bäst,
Han är det, han (så skedde ordet),
Som skall vid Minnets stora fest
Gå främst bland Er till gudabordet.

Kring templet, som på Pinden står,
Är mången villostig belägen:
I Maros och i Flacci spår
Går man dit opp den rätta vägen.

[ 372 ]

Gif akt, min Son, och hvem du ser
Att jag med Latiens lager pryder,
Hans namn skall lefva längst bland Er;
För honom lägg ditt offer ner:"
Så talte Phebus — och jag lyder.