Hoppa till innehållet

Carl Johan vår kung

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Carl Johan vår kung
av Herman Anders Kullberg
Även kallad "Folksång" Tonsatt av Edouard du Puy. Ur Svenska Sångstycken. Nyare och äldre. Tryck av Kongliga Ordens-Boktryckeriet, 1828. Versionen här från Ny Visbok af B. C., 1893.


Carl Johans hymn.


Carl Johan vår kung,
Han kom, som från höjden,
O, sjungom i fröjden,
Bå' gammal och ung!
Han tryggade thronen;
Upplyfte nationen,
Det gjorde vår kung. :||:

O följom vår kung
I krigiska tider,
Till modiga strider,
Bå' gammal och ung!
Han vet föra svärdet,
Men känner dock värdet
Af friden, vår kung. :||:

O älskom vår kung!
Han skyddar oss lika,
Bå' arma och rika,
Bå' gammal och ung.
Hos stor eller liten
Han skattar blott fliten
Och dygden vår kung. :||:

O tackom vår kung!
Ur grufvor han öser,
Värgerningar slöser
På gammal och ung.
Ej Svea och Nore
Förenade vore
Förutan vår kung. :||:

Välsignom vår kung!
Han ryckt oss ur nöden,
Till sällare öden
Bå' gammal och ung.
Han bär för vår smärta
Ett faderligt hjerta
Välsignom vår kung. :||:

O lefve vår kung,
Till frihetens hägnad,
Till innerlig fägnad
För gammal och ung!
Bland kungar den förste,
Bland hjeltar den störste,
O lefve vår kung! :||: