Carl von Linnés resa till Skåne 1749/12 juli

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←   11 juli
Carl von Linnés resa till Skåne 1749
av Carl von Linné
13 juli  →


Julius 12[redigera]

Resan ifrån Hälsingborg till Vrams Gunnarstorp 2 mil i öster.

Gunnarstorp, en gård som hölt tvenne hästar, herr kapten Berch tillhörig. Stenhuset var byggt på alla 4 sidor kring om en fyrkantig gård av en Johan Wildt år 1635. Mitt på gården uppsprang en fontän, som där formerade en upphöjd damm. Trädgården omgav huset på alla sidor, uti vilken sågos häckar av gran, sävenbom, Taxus, unga buxbomshäckar, 1 aln höga av 8 års ålder. Persikor, aprikoser, kvitten och spanska nötter upleddes vid murarne. De fruktbärande träden voro väl skurne med ihåliga kronor. Lusthuset bestod helt och hållet av avenbok, vilken var klippt till väggar utom endast taket, som var av trä. Detta gav en skön prospekt på en kulle, där det var anlagt. Tvenne ting voro i denne trädgården, som förnämligast drogo åskådarenas ögon till sig, nämligen en berså och en buxbomshäck.

Berså, ambulacrum tectum, angiportus vivus eller bågegång kallas sådana häckar, som formera gator, täckta på bägge sidorne såsom en mur, då de ovantill sluta tillsammans efter bågar likasom ett valv. Av detta slaget sågs en dylik av avenbok 100 alnar lång, 7 alnar hög och 7 alnar bred, som på 12 år blivit färdig och så artigt täckte sig själv, att han icke jämnare kunde åstundas.

Buxbomshäcken sågs här i trädgården så präktig, att jag aldrig sett den härligare, så vida jag någonsin rest, och kan han väl räknas för ett av Sveriges sällsamma ting, som giver det tydeligaste prov av Skånes härliga klimat. Han var klippt av Buxus arborescens, 3 alnar hög och 3 alnar bred, alltså i fyrkant, men mycket lång och var dessutan så tät, att icke den minsta öppning fanns därpå.

Sabina eller sävenbom var här mycket planterad såsom ett ståteligt medikament för hästar emot kvarkan.

Vinet, som pressas av druvorne, måste först jäsa som allom är bekant. Ett par herrar berättade här, att vid Rehnströmmen skall vara i bruk, då vinet efter pressningen icke vill jäsa, att däruti kasta färskt kött (ja, fast det vore efter dött kreatur), då jäsningen straxt skall höja och häva sig. Är detta experimentet säkert, så följer därav åtskilligt, som förklarar flera phænomena i medicinen, nämligen varföre köttätande skadar en podagrico, och även att putrefactio och fermentatio icke äro alldeles så konträre, som medici allmänt trott.

Ekonomiska inrättningar voro här varjehanda, men som denna dagen ej var tillräckelig att bese dem alla, lämnades de till den 22 julii att nogare betraktas, och det så mycket mer, som herr kapten Berch över hela Skåne hade namn före att vara den största ekonom.

Pipesamling sågs i Hälsingborg hos tullförvaltaren Meijer, vilken bestod vid pass av 250 tobakspipor, alla olika fabricerade efter tidernes bruk och mästarenes konst.