Carl von Linnés resa till Skåne 1749/7 augusti

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←   6 augusti
Carl von Linnés resa till Skåne 1749
av Carl von Linné
8 augusti  →


Augustus 7[redigera]

Resan fortsattes ifrån Virestad igenom natt och dag åt Uppsala, emedan jag rest denna samma väg tillförene år 1741 (It. Gottl. 325 och till 344).

Alens (Fl. 775) blader voro uppätne av en mask som endast förtärt ytan och lämnat alla ådror i bladet hela. Detta var en larva med 8 fötter, nämligen 6 under bröstet och 2 under stjärten, såsom på en snigel. Frons grisea. Papillulæ 10 utrinque, secundum longitudinem corporis.

Alvarstad gästgivaregård med den emellan Gottåsa och Ör löpande landsvägen, som icke är upptecknad uti den vackra och nyttiga vägvisaren, kan tilläggas.

Sädesbärgningen fortsattes överallt med råg och havra, som näppeligen här annan säd sås än vårsäd. Uppemot Vrigstad begynte krakarne att icke mera brukas, utan sattes nekarne löst på åkren uti 4 rader, var rad av 8 nekar eller band. När desse torkats 4 à 5 dagar, lades de i kupor med axen inåt att regnet dem ej måtte skada, och förrän de inkördes, utkastades de något litet att vädras.

Ogräs kallas de örter, som växa ofta så mycket i åkrarna, att de förkvävja säden. Sådane finnas i våra svenska åkrar av nog många slag, men äro dock särskilda till landsort, sädesslag och jordmån. Desse underställas våra oeconomis till nogare skärskådande, såsom hela åkerbruket bör på dem hava avseende, att de flitigt med tjänligt bruk bliva utrotade. Här i Småland växte helt andra ogräs i vårrågen, än dem man finner på åkrarne uppe i landet; ty aktar jag nödigt att specificera de förnämsta.

Perennes som krypa med rötterne:
Ljungpinnar Ononis Fl. 623 i Skåne på slätten.
Kärringtarmar Rubus Fl. 410 i Skåne, Roslagen.
Ormbunke Pteris Fl. 843 i skogsland, i svedjor.
Pilört Persicaria Fl. 318 i leråkrar och sanka.
Kvickrot Triticum Fl. 105 i sandige åkrar.
Kasa Arundo Fl. 99 i Bohus' sidlänta åkrar.
Drabinda Convolvulus Fl. 173 i Skåne besynnerligen.
Kropp Epilobium Fl. 304 kring Åhus, i svedjor.
Gortistel Serratula Fl. 662 i kornåkrar.
Åkertistel Carduus Fl. 658 i Uppland.
Fettistel Sonchus Fl. 642 i Bohus och Uppland.
Järnört Centaurea Fl. 708 på Gottland.
Knappar Centaurea Fl. 709 i vinterrågen.
Fåratungor Anchusa Fl. 153 i rågen.
Svinknyl Stachys Fl. 490 i sidlänta åkrar.
Viar Vicia Fl. 605 i vinterrågen.
Annuæ av årligt frö:
Åkerrättikor Raphanus Fl. 568 i Småland.
Åkerkål Brassica Fl. 546 i Småland.
Åkerrovor Napus Fl. 547 på östra Gottland.
Åkersenap Sinapis Fl. 548 ibland kornet.
Skillingar Thlaspi Fl. 530 på trädesåkrar.
Dodra Myagrum Fl. 541 ibland linet.
Skälle Melampyrum Fl. 511 i Skåne, Gottland.
Skaller Rhinanthus Fl. 503 i Smålands vinterråg.
Suger Gelopsis Fl. 491 i feta kornåkrar.
Åkervallmo Papaver Fl. 248 i vinterrågen.
Etterört Chrysanthemum Fl. 699 På Skåne slätt
Riddersporre Delphinium Fl. 440 i vinterrågen.
Lövbinda Helxine Fl. 323 i Småland.
Vattubinda Aparine Fl. 120 i Falu kornåkrar.
Landhavre Avena Fl. 97 ibland vårsäd.
Gasse Bromus Fl. 84 i Skåne.
Kösa Agrostis Fl. 58 i Uppland.
Skäde Lolium Fl. 103 på Gottland i korn.
Klint Cyanus Fl. 710 i vinterråg.
Klätt Agrostemma Fl. 383 i Småland besynnerligen.
Horleta Lithospermum Fl. 152 i vinterråg.
Vitört Matricaria Fl. 702 i rågen.
Balsebrå Anthemis Fl. 704 i vinterrågen.
  Lapsana Fl. 649 i Dal.
  Potentilla Fl. 420 i Falun.
  Odontites Fl. 517 i Finland.
Trampgräs Polygonum Fl. 322 i rågåkrar allmänt.
Fryle Conium Fl. 226 i Skåne, Uppland.
  Onopordon Fl. 653 i vinterråg i Skåne.