Carl von Linnés resa till Skåne 1749/8 juni

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←   7 juni
Carl von Linnés resa till Skåne 1749
av Carl von Linné
9 juni  →


Junius 8[redigera]

Resan ifrån Tunbyholm (där ägaren vist på oss all hospitalitet) åt Lund.

Landet här på den södra fliseslätten liknade ganska mycket situationen av Vaksala gärde ovanpå backen, förrän man reser neder åt Uppsala Tä; men östra sandslätten liknade Polacksbacken söder om Uppsala; däremot västra lerslätten eller flinteslätten liknade Slottsgärdet väster om Uppsala slott.

Ängarna, som voro sidlänta, stodo denna tiden bruna av brunven Fl. 1138 och gula av Ranunculus acris Fl. 466. Anthemis arvensis Fl. 704 var här det allmännaste ogräset i rågen. Cichorium Fl. 650 växte allmänt på renarna vid vägen, men hade än icke slagit ut en enda blomma, ty solståndet var icke ännu förbi. Papilio brassicarius Fn. 799 flög allestädes i otrolig myckenhet ute på fälten, att jag undrade, varest så många tusende matkar skulle fått tillräckeligen kål till sin föda, men jag fant, att de levde av tvenne nog allmänna ogräs ibland rågen, som icke växa upp i landet, nämligen Brassica perfoliata Fl. 546 och Raphanistrum Fl. 568.

Tranås kyrka, kvart 3 ifrån Tunbyholm. Vid ingången av kyrkodörren stodo stänkelsekar av sten på högra handen, och på vänstra handen en inmurad människoskalle, på vilken främre delen var borttagen, att den ävenså kunde tjäna till stänkelsekar. Klockan var mycket gammal och påskreven med munkstil.

Storkar med deras stora bon sågos i träden, och många små sparvar logerade hos dem. Den ena storken hölt vakt över sina 5 ungar, medan maken skaffade födan, såsom ormar, snokar, ålar, grodor. Storkarna sades årligen anlända den 24 martii men fara bort vid larsmässotiden.

Karusser kallades rudorna här på orten.

Tysk pil Fl. 813 var allmänt planterad kring trädgårdarna och växte frodigt.

Asperöd, kvart 1 från Tranås. Här voro i trädgården artige ligusterhäckar, konstigt klippte i figurer.

Poppepil (Populus nigra Fl. 821) växte här mycket stor. Efter detta trädet är segt och låter svårligen klyva sig, var det mycket tjänligt till bössestockar, men eftersom det var mycket lätt, så köptes det av fiskarena till flarn på deras garn, dock besynnerligen den tjocka och lätta barken, vilken även av dem utifrån förskrives. Emedan detta träd ganska lätt och fort växer av nedsatte käppar och bliver mycket stort, så vore det mödan värt att allmänt plantera detsamma i riket vid byarna för lugn, till ved och annor nytta.

Örtenamn här på orten voro: Equisetum arvense Fl. 833 poggrocker, Orchis palmata Fl. 729 Vår Herres hand, Rumex lanceolata Fl. 296 kråkesyra, Polygala vulgaris Fl. 586 fågelört, Asparagus hortensis asparis.

Natten kom på, sedan vi ifrån Tunbyholm haft skogen norr om oss och slätten åt söder, och änteligen slöts resan med en stor bökeskog vid Sjöbo.