Däruppe är det ingen natt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Deruppe är det ingen natt
av Okänd författare
Sång nr 83 i Sabbatstoner, sånger för söndagsskolan, 1888 med titeln Deruppe är det ingen natt.


1.
Deruppe är det ingen natt
Och ingen gråt och smärta;
Deruppe är min högsta skatt,
Der vare ock mitt hjerta.
I himlen hos min Frälsare,
Der vare min umgängelse.

2.
Och som du for, du komma sakll,
O Jesus, hit tillbaka.
Jag akta vill uppå mitt kall,
Jag bedja vill och vaka.
Jag vet ej stund, jag vet ej dag;
Men dagligt dig förbidar jag.

3.
Och salig är den tjenaren,
Som du så finner göra.
När sist du komma skall igen,
Du honom lofvat föra
Till ära och odödligthet
Uti din Faders härlighet.