De apokryfiska böckerna (1921)/Mått, mynt och vikt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Betoning av bibliska namn
De apokryfiska böckerna

Mått, mynt och vikt


[ 278 ]

MÅTT, MYNT OCH VIKT

Grundtextens beteckningar för mått, mynt och vikt hava i den svenska översättningen återgivits med motsvarande bestämda beteckningar, där så av innehållet har krävts. Där noggranna angivelser icke skulle hava någon betydelse, eller sådana rentav skulle te sig mindre naturliga för nutida bibelläsare, hava grundtextens beteckningar ersatts med mer allmänna svenska uttryck. — Vad de bibliska måtten och mynten motsvara i svenska mått och mynt kan endast ungefärligen angivas. I synnerhet gäller detta om mynten. — Före den babyloniska fångenskapen förekom ej präglat mynt, utan till betalningsmedel begagnades metallstycken, uppvägda till erforderlig vikt. Av detta skäl sammanfalla i bibeln ofta beteckningarna för mynt och vikt.

Mynt och vikt.

Gamla testamentet.

Schékel, sikel (översatt med »sikel»); såsom viktbeteckning = från omkr. 16 gram till omkr. 11 gr. Myntvärde i guld = omkr. 40 kronor, i silver = från omkr. 2,30 kr. till omkr. 1,80 kr.

Mané, mina (övers, »mina») = 60 eller (senare) 50 siklar; såsom viktbeteckning = från omkr. 960 gr. till omkr. 550 gr. Myntvärde i guld = omkr. 2,000 kr., i silver = från omkr. 115 kr. till omkr. 90 kr.

Kickár (övers, »talent») = 60 minor - 3,600 eller 3,000 siklar; såsom viktbeteckning = från omkr. 58 kilogram till omkr. 33 kg. Myntvärde i guld = omkr. 120,000 kr., i silver = från omkr. 7,000 kr. till omkr. 5,400 kr.

Beka = 12 sikel.

Gera = 120 sikel.

Adarkón eller darkemón (övers, »darik»), guldmynt = omkr. 8 gr. = omkr. 20 kr.

Apokryfiska böckerna och Nya testamentet.

Dēnárion, denar (översatt med »dagspenning», »penning», «silverpenning») — omkr. 4 gram = omkr. 70 öre.

[ 279 ]Drachmḗ, drakma (övers, »drakma», »penning», »silverpenning») = denar.

Dídrachmon, dubbeldrakma (övers, »tempelskatt») = 2 drakmer = omkr. 1,40 kronor.

Statḗr, statär (övers, »silverpenning»), gällde i värde = 4 drakmer.

Síklos, sikel (övers, »sikel»), gällde i värde = statär.

Mna, mina (övers, »mina», »pund»); såsom viktbeteckning = omkr. 12 kilogram. Myntvärde = 100 drakmer = omkr. 70 kr.

Tálanton, talent (övers, »pund», »talent») = 60 minor; såsom viktbeteckning = omkr. 30 kg. Myntvärde = 6,000 drakmer = omkr. 4,200 kr.

Assárion, ass (övers, »skärv») = 116 denar = omkr. 4 öre.

Kodrántēs, kvadrant (övers. »skärv», »öre») = 14 ass = omkr. 1 öre.

Lepión (övers, »skärv») = 12 kvadrant = omkr. 12 öre.

Lítra (övers, »skålpund») = omkr. 325 gr.

Rymdmått.

Gamla testamentet.

Efa (för torra varor) = omkr. 36 liter.

Bat (för våta varor) = efa.

Létek (för torra varor) = 5 efa-mått = omkr. 180 l.

Hómer (för torra varor) =10 efa-mått = omkr. 360 l.

Kor = homer.

Sea (för torra varor) = 13 efa = omkr. 12 l.

Hin (för våta varor) = 16 efa = omkr. 6 l.

Gómer (issarón) (för torra varor) = 110 efa = omkr. 3 12 l.

Kab = 118 efa = omkr. 2 l.

Log (för våta varor) = 172 efa = omkr. 12 l.

Apokryfiska böckerna och Nya testamentet.

Bátos, G. test. bat (översatt med »fat») = omkr. 36 liter.

Metrētḗs (för våta varor) (övers, »bat-mått», »fat») = batos.

Artábē (för torra varor) (övers. »skäppa») = batos.

Kóros, G. test. kor (övers. »tunna») = 10 bat-mått = omkr. 360 l.

Sáton, G. test. sea (övers. »skäppa») = 13 bat = omkr. 12 l.

Choínix (för torra varor) (övers. »mått») = 136 bat = omkr. 1 l.

Ytmått.

Sémed (övers, »plogland»), så stort åkerstycke som med ett par oxar kunde plöjas på en dag.

Längdmått

Gamla testamentet.

Ammá, hebreisk aln (översatt med »aln») = omkr. 12 meter.

Zéret (övers, »kvarter») = 12 hebr. aln = omkr. 14 m.

Téfach eller Tófach (övers, »handsbredd») = 16 hebr. aln = omkr. 112 m.

Kané (övers, »stång») = 6 hebr. alnar = omkr. 3 m.

Apokryfiska böckerna och Nya testamentet.

Mílion, romersk mil (översatt med »mil») = omkr. 1 12 kilometer.

Stádion, stadie (övers, »stadie») = 18 rom. mil = omkr. 185 meter.

Orgyjá (övers, »famn») = 1100 stadie = omkr. 1,85 m.

Pḗchys, hebreisk aln (övers. »aln») = omkr. 12 m.

Skoínos, egyptisk mil (övers. »mil») = omkr. 4 rom. mil = omkr. 6 km.