Den, som vinner (af Wirsén 1884)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  »Frid vare eder»
Sånger och bilder
av Carl David af Wirsén

Den, som vinner
Herrens gårdar  →


[ 157 ]

Den, som vinner.

Den, som vinner, vill Han gifva
Äta af det dolda manna,
Han ett himmelskt namn vill skrifva
På den saliggjordes panna.
Den, som genom jordens öden
Varit trofast intill döden,
Skall, der Salems harpor tona,
Evigt bära Lifsens krona.

[ 158 ]

Ho är den för Herran träder
Vid den stora morgonväkten
I de hvita bröllopskläder,
I den skimmerljusa drägten?
Det är den, som korset tagit,
Den, som sina kläder tvagit
Med det helga blod, i hvilket
Blir beredt det rätta silket.
 
Den der vinner skall få blicka
Evigt in i fridens rike,
Skall för intet der få dricka
Lifvets vatten utan like.
Ingen natt skall vara mera,
Sol och måne ej regera:
Ljuset, som det templet hyser,
Blott från Gud och Lammet lyser.

[ 159 ]

Sälle de, som sorgedoken
Bytt mot kronor ut och palmer,
Hvilkas namn Han skref i boken
Och som sjunga segerpsalmer!
Slut är tvifvel, slut är fara,
Ingen död skall mera vara,
Hvad vi mist skall återvinnas,
Der ej tid skall längre finnas.
 
Den der vinner skall Han kalla
Till den nattvard Han bereder.
Ett Jerusalem skall falla
Strålande ur skyar neder,
Der vid Herrans helgedomar
Lifvets trä för evigt blommar.
Intet törne mera sårar,
Herren torkar alla tårar.

[ 160 ]

»Si, jag kommer!» — Gif mig skruden,
Red mig, Herre, till Ditt möte!
Anden säger »kom!» och bruden
Ilar till sin brudgums sköte.
»Si, jag kommer!» — Åren lida,
Sekel efter sekel skrida.
Bli de flere, bli de färre,
Bruden väntar. Kom, o Herre!