Den lärde. Visa.

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den lärde
av Jens Zetlitz
Översättare: Anna Maria Lenngren
Översatt från danska 1796. Översatt till engelska, The Scholar, av Philip K. Nelson, 1984. Tonsatt av Olof Åhlström.


Magister Mal båd dag och natt
I böcker efter visdom söker:
        Han bläddrar och röker
        Och söker och söker,
Men finner aldrig denna skatt.
Han känner sferers harmoni,
Men ej min visas melodi.

Allt i en forntid känner han:
De gamla grekers skor han känner,
        Men sina, go vänner,
        Jemt bakfram han spänner,
Den vise man, den vise man.
Han allt att reda ut förstår,
Förutom blott sitt eget hår.

Han känner alla lärdoms-ljus,
Ja, intill alla lärdoms-dankar,
        Och satser och tankar,
        Men knappast en ankar
Han skilja kan ifrån ett krus.
Han späder vatten i sitt vin –
O, hvad har Mal för sin latin!

Sol, måne, stjerna och planet,
Se, derom vet han allt till spricka;
        Men konsten att dricka,
        Men väg till en flicka,
En konst utaf slik enkelhet,
En konst, som hvar af oss förstår,
Hvars fattningsgåfva öfvergår.

Sätt på, dig, Mal, din lagerkrans –
Jag skall din grekska visdom ära.
        Följ alltid din lära
        Bland lärda och tvära!
Jag älskar flickor, vin och dans.
Hvad vinst för din magistergrad?
Du blott är lärd – men jag är glad.

Externa länkar[redigera]

På Projekt Runeberg finns noterna till melodin.