Hoppa till innehållet

Den nyapostoliska trosbekännelsen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den nyapostoliska trosbekännelsen
På Wikipedia finns en artikel om tio trosartiklarna.
Information om texten

Den nyapostoliska trosbekännelsen eller de tio trosartiklarna är de grundläggande lärosatserna i Nyapostoliska kyrkans lära.


Första trosartikeln: Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Andra trosartikeln: Jag tror på Jesus Kristus, Guds enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Anden, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nerstigen till de avsomnades rike, uppstånden ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida varifrån han ska återkomma.

Tredje trosartikeln: Jag tror på den helige Anden, en helig apostolisk kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Fjärde trosartikeln: Jag tror att Herren Jesus regerar sin kyrka genom levande apostlar till sin återkomst, att han har sänt och sänder sina apostlar med uppdraget att lära, att förlåta synder i hans namn och att döpa med vatten och helig Ande.

Femte trosartikeln: Jag tror att samtliga ämbetsbärare i Kristi kyrka utväljs och insätts i sina ämbeten endast genom apostlar och att alla gåvor och krafter måste utgå ur Kristi apostelämbete, på det att församlingen, utrustad med dessa gåvor och krafter, blir ett läsbart Kristi brev.

Sjätte trosartikeln: Jag tror att de heliga Dopet med vatten är en del av återfödelsen och att den som döps därigenom vinner förutsättningen för att ta emot den heliga Anden. Det är dessutom det goda samvetets förbund med Gud.

Sjunde trosartikeln: Jag tror att den heliga Nattvarden instiftades av Herren själv till minne av det en gång bragta, evigt giltiga offret och av Kristi bittra lidande och död. Att med vördnad ta emot den heliga Nattvarden ger oss livsgemenskapen med Jesus Kristus, vår Herre. Den heliga Nattvarden firas med osyrat bröd och vin, bådadera välsignade och utdelade av en av kyrkans prästeliga ämbeten.

Åttonde trosartikeln: Jag tror att de som blivit döpta med vatten av en apostel måste ta emot den heliga Anden för att bli guds barn. Därigenom blir de infogade som lemmar i Kristi kropp.

Nionde trosartikeln: Jag tror att herren Jesus lika säkert återkommer som han en gång steg upp till himmelen och att han förvandlar och tar till sig alla de som dog i Kristus och de levande brudsjälarna, alla de som hoppats på och förberetts för hans återkomst, att han efter bröllopet i himmelen återkommer till jorden tillsammans med dessa, upprättar fredsriket, för att regera med dem som konungar och präster. Efter fredsrikets avslutande ska han hålla slutdomen och alla de som inte fick del i den första uppståndelsen ska få ta emot sin del, om det var gott eller ont.

Tionde trosartikeln: Jag tror att jag ska vara den världsliga överheten lydig såvida detta inte strider mot gudomliga lagar.