Den store läkaren är här

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den store läkaren är här
av William Hunter
Översättare: Erik Nyström
Översättning 1876 av Andliga Sånger, sjungna av Ira D. Sankey. Flera versioner finns i olika förbunds sångsamlingar. Här presenteras den äldsta versionen från 1876 samt två exempel på svenska variationer av refrängtexten, dels utgiven i USA 1892 och i fotnoterna även baptisterna söndagsskoletext i Lilla Psalmisten 1909 (nr 67). På Wikipedia finns en artikel om Den store läkaren är här..


Refrängtexten i Herde-Rösten 1892[redigera]

Ljufvaste ton i änglars musik,
Ljufvaste namn på jorderik,
Ljufvaste sång den ingen är lik,
Sången om Herren Jesus.

Refrängtexten i Lilla Psalmisten 1909[redigera]

Skönast ibland änglars sång,
Ljuvast här i jordens tvång
Är dock ämnet för vår sång,
Jesus, Herren Jesus

Ursprungliga texten 1876[redigera]

1.
Den store Läkaren är när,[1]
Den hjärteömme Jesus;[2]
Han tröstar den bedröfvad är,[3]
Hör rösten utaf Jesus![4]

Refräng
Fröjden ibland änglars här.
Skönsta namn, som någon bär,
Högsta lofpsalm Jesus är,
Jesus, hulde Jesus!

2.
För synden tag förlåtelsen, [5]
Hör rösten utaf Jesus![6]
Och gå i frid till himmelen [7]
Och kronan bär hos Jesus![8]
Refräng

3.
All ära till det offerlam,[9]
Nu tror jag uppå Jesus,[10]
Jag älskar Frälsarns dyra namn,[11]
Jag älskar namnet Jesus.
Refräng

4.
Hans namn förskingrar fruktan, nöd,
Ej annat namn än Jesus;
För själen hvilken tjusningsglöd
Att höra namnet Jesus!
Refräng

5.
O, bröder, kommen, hjelpen till
Att prisa namnet Jesus;
Stäm in en hvar, som kan och vill
Lofsjunga namnet Jesus!
Refräng

6.[12]
Och alla barnen, stora, små,[13]
Som älska namnet Jesus,[14]
Må nådens bjudning akta på,[15]
Att lefva blott för Jesus,[16]
Refräng

7.[17]
Och när i himlens sälla höjd,[18]
Vi samlas omkring Jesus[19]
Och sjunga vid hans tron med fröjd,[20]
Det blir om namnet Jesus.[21]
Refräng

Fotnoter[redigera]

 1. ...är här i Lilla Psalmisten 1909 (nr 67)
 2. Den nådefulle Jesus i Lilla Pietisten 1909
 3. Han liv och hälsa dig beskär i Lilla Psalmisten 1909
 4. O, lyssna nu till Jesus i Lilla Psalmisten 1909
 5. För all den synd, som du har gjort i Lilla Psalmisten 1909
 6. Dig bjudes nåd af Jesus i Lilla Psalmisten 1909
 7. I varje nöd, i smått och stort i Lilla Psalmisten 1909
 8. I allt blott gå till Jesus i Lilla Psalmisten 1909
 9. Han är vårt dyra offerlamm i Lilla Psalmisten 1909
 10. Den kärleksfulle Jesus i Lilla Psalmisten 1909
 11. Han dog för oss på korsets stam i Lilla Psalmisten 1909
 12. bearbetad till vers 4 i Lilla Psalmisten 1909
 13. Må alla barnen, ... i Lilla Psalmisten 1909
 14. Nu älska Herren Jesus i Lilla Psalmisten 1909
 15. Må de hans bjudning akta på i Lilla Psalmisten 1909
 16. Att leva helt för Jesus i Lilla Psalmisten 1909
 17. Vers 5 i Lilla Pietisten 1909
 18. ...till himmelen en gång i Lilla Psalmisten 1909
 19. Vi gå att skåda Jesus i Lilla Pietisten 1909
 20. Vi skola sjunga samma sång i Lilla Psalmisten 1909
 21. Och evigt prisa Jesus i Lilla Psalmisten 1909