Den väntade "lex Hinke"

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den väntade "lex Hinke".
Dalpilen 6 maj 1910
(Index:Dalpilen 1910-05-06.pdf)


[ sida ]

Allmänna nyheter.

Den väntade "lex Hinke".

Justitieministern har redan i konselj framlagt ett inom justitiedepartementet utarbetadt lagförslag till förhindrande af den af Hinke Bergegren på senaste tiden bedrifna propagandan för preventivmedel.

Förslaget går ut på ett tillägg till strafflagens 18 kap. 13 § och stadgar böter eller fängelse till högst 6 månader för den som offentligen utställer eller förevisar, genom offentligt tillkännagifvande salubjuder eller vare sig muntligen eller genom utspridande af skrift söker förleda till användande af preventivmedel eller meddelar anvisning om sättet för deras användande. Lagen skulle träda i kraft omedelbart efter utfärdandet.