Det dyra Jesu namn allena

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det dyra Jesu namn allena
av Okänd
Sång nr 100 Thet dyra JEsu Namn allena i Mose och Lambsens wisor under rubriken "Om Frögd i GUDI". Här ur Hemlandssånger, 1891, sång nr 54 under rubriken "Högtiderna. Nyår."


1.
Det dyra Jesu namn allena,
Det är den sköld jag litar på,
Det kan den ondes skott förmena,
Att de mig ej förderfwa få.
Det gör, att mig ej skada kan
Synd, satan eller någon man.

2.
I Jesu namn är jag upptagen
I Guds församlings klena hop,
I Jesu namn är jag ock twagen
Från syndens skuld uti mitt dop.
I Jesu namn, i Jesu sår
Jag daglig kraft och rening får.

3.
I Jesu namn jag mig förlitar
Uppå Guds nåd, som styrer allt,
I Jesu namn jag mig beflitar
Att göra hwad min Gud befalt.
I Jesu namn jag tror för wisst,
Att Gud förlåter all min brist.

4.
I Jesu namn går jag till kyrka
Att höra Herrens helga ord,
I Jesu namn får jag ock styrka
Wid Jesu helga nattwardsbord.
I Jesu namn, i Jesu Blod
Jag njuter tröst och tålamod.

5.
I Jesu namn will jag åkalla
Gud Fader, Son och helge And’,
I Jesu namn will jag befalla
Min själ och kropp uti Guds hand.
I Jesu namn, i Jesu famn
Jag hoppas få min sista hamn.