Det finns ett land så underbart

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det finns ett land, så underbart
av Isaac Watts
Originalet There is a land of pure delight diktat 1707. Här i Nils Frykmans svenska textversion i Nya Pilgrimssånger 1892 (nr 381). På Wikipedia finns en artikel om Det finns ett land av ljus och sång.


1.
Det finns ett land så underbart,
Där helgonen få bo.
Där lyser ljuset ewigt klart
Där härskar ewig ro.:,:

2.
Det landet har en ewig wår;
Ej blomman där förgås,
Men dödens flod sin bölja slår
Emellan det och osz.:,:

3.
Ty bortom denna strida wåg,
Där ligger himlens land;
Så Kanaan i fägring låg
På Jordans andra strand.:,:

4.
Men mänskohjärtat fruktan bär
För dödens hemska flod,
Och uppskof, ack, det jämt begär,
Det har så ringa mod.:,:

5.
Och twisten hopa ångst och we
Kring osz hwart ögonblick,
Wårt kära Kanaan wi ej se
Med ofördunklad blick.:,:

6.
Låt osz så stå, där Mose stod,
Och se i Kanaan in,
Då skall ej dödens Jordansflod
Förskräcka mer wårt sinn'.:,: