Det högtförnäma äkta paret

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det högtförnäma äkta paret
av Anna Maria Lenngren
Diktad 1800 och ingår i Lenngrens Samlade skaldeförsök. Översatt av Philip K. Nelson till engelska, The Distinguished Married Couple, 1984. Här med Karl Warburgs noter från 1890 års upplaga.


Tiden gör oboteliga skador,
Oförsynt dess makt på allting rår! —
Glest och grånadt är grefvinnans hår —
Ingen mins när grefven hade vador:
Chapeau-bas[1] han uppå pinnar går.

Begges skuldra till förvandling lutar —
Men hur kapprakt är ej deras mod!
Utom dräggen af en greflig blod,
Se två mumier uti granna klutar,
Forna tiders murkna återstod!

Hör hans nåd med stora namn på tungan
Utaf färens stolta ättelängd —
Geisten väldig, rösten qväfd och stängd,
Under synbart äfventyr för lungan
Sorla jemt om deras bragders mängd.

Se dess make hvarje blick befalla
Slafvisk vördnad för dess rang och börd,
Skral och skröplig, än af flärden förd,
Fordom uti rob-de-cour[2]

Se, min vän, men ömka och beklaga
Höga dårens usla ålderdom!
Sista tanden skallrar i hans gom:
Han ej lifvets ledsnad kan fördraga
Och förskräcks för vansklighetens dom.

Karl Warburgs noter i Lenngrens Samlade skaldeförsök 1890[redigera]

  1. Chapeau-bas: a) med hatten av b) en liten trehörnig hatt, som fälldes ihop för att kunna lätt bäras under armen.
  2. Robe (rob):Lång fruntimmerklädning eller rock, öppen framtill och med vida uppskurna ärmar ... Robe-de cour: rob af dyrbarare tyg, företrädesvis begagnad som hofdräkt. (Skiljer sig från Robrond och Robrong)