Dialog på källaren

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Dialog på källaren
av Anna Maria Lenngren
Diktad 1798 och ingår i Samlade skaldeförsök. Här med Karl Warburgs kommentar i utgåvan 1890. Tonsatt av Olof Åhlström.


Pusta ut, min bror, och sjung
Om den tid, då du var ung!
Drick och sitt ej der och måtta —
Säg oss dina ödens lopp!
        »Nå, så topp!
Sjuttonhundra-femtiåtta
Kom jag först från Småland opp.

Hurtig pilt om femton år,
Paduband[1] i flätadt hår,[2]
Hedersskänk, en ost af mor min,
Skjortan, ur dess sista väf,
        Något snäf,
Urväxt kapprock efter bror min,
Mössan pelsad af en räf» ...

Nog, min bror, om plagg och drägt!
Säg oss något om din slägt —
Fast, hvad hedrar det personen?
Du är dock en ofrälst man.
        »Mycket sann,
Kära bror, är reflexionen —
Låt oss klinga med hvarann!»

Säg oss hellre, om du vill,
Hur din lefnad se’n gått till,
Hur dig ödet täckts beskära
Att bli rådman, broder Gök!
        »Dunst och rök
Är all denna verldens ära —
Slå i pontak[3] på försök!

Händelsen, min bror, var den:
Många hätska afundsmän
Gjorde krångel uti valet.
Saken syntes desperat» ...
        Bara prat!
Med förlof, jag föll i talet:
Klassen, bror? »Illitterat.

Men — betrakta lyckans nåd —
En gång fann jag på det råd
Slef och glas ur huset skicka:
Jag på bålens tömning dref
        Utan slef.
Den, som råder så att dricka,
Bör bli rådman — och jag blef.»

Karl Warburgs noter i Lenngrens Samlade skaldeförsök, 12:e upplagan 1890[redigera]

  1. Såväl peruken som det egna håret brukade man i nacken tillknyta med svarta siden- eller paduaband i en större eller mindre ros.
  2. Stångpiska: Piska: nackhåret, det egna eller perukens. på manspersoner, hårdt hopsnodt eller flätadt och omviradt med svarta band och en skinnrem, sålunda nedhängande på ryggen, i smaländan slutande med en bar hårtofs och invid hufvudet försedt med rosett. För att få stångpiskan tjock och lång inlades ofta i densamma bly och löshår. Den bars såväl av civile som af militärer.
  3. Pontak egentligen ett särdeles godt rödt franskt vin, hade under 1700-talet blifvit en gemensam benämning för allt franskt vin af röd färg

Externa länkar[redigera]

På Projekt Runeberg finns noterna till melodin.