Dig skall min själ sitt offer bära

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Dig skall min själ sitt offer bära
av Arvid August Afzelius
Här återges texten enligt 1937 års psalmbok (nr 15), som är nästan helt identisk med texten i 1819 års psalmbok. Verserna 5-6 är publicerade i Psalmer för bruk vid krigsmakten 1961. På Wikipedia finns en artikel om Dig skall min själ sitt offer bära.


1.
Dig skall min själ sitt offer bära,
o Fader, Skapare och Gud.
Dig vill jag med mitt hjärta ära
och dig med mina läppars ljud,
med vördnad tänka på din nåd,
din makt, ditt underfulla råd.

2.
Du liv och varelse har givit
åt allt i himmel och på jord.
Ditt stora, milda namn du skrivit
så i naturen som ditt ord.
I allt du dig förklarat har,
o Skapare och Gud och Far.

3.
Du stadgat ordningen för tingen,
du satt en gräns för prövningen,
men för vårt hopp, vår sällhet ingen,
ty du, o Gud, är kärleken.
Du allt på fadershänder bär
och bönhör varje fromt begär.

4.
Ej mörker mer mitt hjärta hindrar
att se och vörda dina fjät.
Var stjärna, som på fästet tindrar,
är vittne om ditt majestät,
och minsta lilja på min stig
är, Gud, ett tröstfullt ord från dig.

5.
Därför, o Fader i det höga,
jag i din hand mitt väl förtror.
Jag vet ditt hulda fadersöga
ser ock den mask i stoftet bor.
På glädjens eller sorgens stig,
du leder mig dock sist till dig.

6.
O Herre, dig vill jag åkalla,
när aftonstjärnan framgår skön.
När morgondaggens pärlor falla,
till dig jag höja skall min bön
och aldrig glömma dina bud,
o Fader, Skapare och Gud.