Diskussion:Then blomstertijd nu kommer (1695)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1694 års psalmbok[redigera]

Såg att min ändring i artikeln raderats och det har motiverats med att den inte kunde förstås.

Vad jag villa tillföra är att psalmtexten publicerats och utgivits i tryck av Jesper Svedberg redan 1694, i den av konungen godkända psalmboken som Svedberg då arbetat med under 1693. Texten är oförändrad i de bägge psalmböckerna efter de refuserandes biskoperna hade bearbetat 74 psalmer och gav ut den kända psalmboken 1695. Psalmboken 1694 hade till trycket bekostats av Svedberg ensam.

Libris har inte med 1694:an när jag söker på Svedbergs bibliografi. Det första omnämnadet är http://libris.kb.se/bib/3212628

"Åttatio psalmer ur biskopens doct. Jesper Swedbergs psalmbok, som utgafs i Stockholm år 1694. Swedberg, Jesper, 1653-1735 (medarbetare) Kalmar, 1874 Svenska 160 s."

Men långt tidigare hade andra reagerat starkt emot övergreppet mot Svedberg. Biskoparnas teologiska insatser till trycket hade diskuterats långt tidigare. Och var även omskrivet. Kolmodins sommarpsalm utsattes inte för något "teologiskt angrepp".

Jag ville bara ha med texten i underrubriken att psalmen var utgiven som nr. 374 redan 1694. Min "impuls" att ta upp detta var med anledning av att professor Dick Harrisons sommarkrönika i SvD om psalmen. Det litterära och ekonomiska övergreppet tycks ha gått historieprofessorn förbi. Nu när jag kontrollerat med Libris så verkar det ha missats av KB också. Min tanke var att Wikisource kan lägga sig i framkant här. När jag satt på KB för att undersöka dessa äldre psalmböcker så fanns 3 stycken 1694:or totalt. En som hittats i Sverige och två som hittats i Finland. Men det har säkert sparats flera i olika lokaler. --IP7869 (diskussion) 1 augusti 2021 kl. 19.33 (CEST)Svara[svara]

  • Jag har nu fått hjälp med mer källhänvisning.

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=Psalmopoeographia&f=simp&spell=true&hist=true&p=1 "Psalmeopoeographia"

Den utgavs 1736, året efter Svedbergs död, efter en gedigen genomgång av Lars Hökmark (1710-1741)

" Högmarck, Lars, 1710-1741 (författare) Psalmopoeographia. En vtförlig beskrifning öfwer them, som hafwa 1. samansatt, 2. öfwersatt och 3. förbettrat psalmarna, vti then, på kongl. maj:ts allernådigsta befallning, åhr 1695. öfwersedda swenska psalm- boken, med monga både nyttiga och nödiga anmerkningar försedd; i twenne afdelningar föresteld; och allom rettsinnigom, af then siungande församlingene i Swerige, til nöge och vnderrettelse, vtur åtskilliga, så wäl tryckta, som otryckta skrifter, bref ock handlingar; ganska monga, både äldre och nyare, brukeliga och aflagda, latinska, tyska och swenska andeliga psalm- song- och wiso-böker sammanletad och vtarbetad af Lars Högmarck, Alexandersson. Stockholm, vplagd med. Joh. Laur. Horrn, kongl. antiquit. : arch. boktr. bekostnad. 1736 [Elektronisk resurs] 1736"

Många var säkert mäkta upprörda över biskoparnas grymma agerande mot Svedberg. Han fick stå för alla kostnaderna för tryckning av de 10000 exemplaren som han förbjöds sälja. Därav han ruin. Men han skänkte så många han kunde till de evangeliska kyrkorna i New Sweden. Synd att den inte får omnämnas ens för en enskild psalmsång här på Wikisource år 2021. F.ö så är texten troligen en översättning om man källkontrollerar Hökmarks notering vid denna revision "Tempus adest floridum."

Detta visar sig vara en visa ur samlingen Piae Cantiones, som är en samling av fromma skol- och kyrkosånger på latin som gavs ut 1582 i Greifswald av den nyländska studenten Teodoricus Petri Rutha. Läser man den latinska texten så lyder den översatt:

"Nu är blomstertiden här, alla örter spirar Och med vårligt lynne vi likaså den firar. Allt som kölden skadat får åter livsvarmt glöda. Allting ser vi frodas med mycken födselmöda."

Israel Kolmodin översatte alltså texten till svenska och den publicerades både år 1694 (nr 374) och obearbetad år 1695 (nr 312)

--IP7869 (diskussion) 1 augusti 2021 kl. 21.58 (CEST)Svara[svara]

Nu skrev du ju inte något alls i den här "artikeln", utan rent ut sagt vandaliserade en indexsida där det inte alls hörde hemma. Vill du skriva om psalmens tillkomsthistoria är Wikipediaartikeln den rätta platsen. Vill du skriva om w:Den svenska psalmboken 1694 föreslår jag att du gör det i den wikipediaartikeln, som nu helt saknar brödtext.--Thurs (diskussion) 1 augusti 2021 kl. 22.58 (CEST)Svara[svara]