Du sanna vinträd, låt mig få

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Du sanna vinträd, låt mig få
av Lina Sandell
Nr 378 i Hemlandssånger, 1892 och nr 436 i Nya Pilgrimssånger under rubriken Bönesånger. En lätt bearbetad version finns medtagen i Svensk söndagsskolsångbok 1908 som nr 135 under rubriken Böne- och lovsånger. På Wikipedia finns en artikel om Lina Sandell-Berg.


1.
Du sanna vinträd, låt mig få
En liten gren uti dig wara
Och bära frukt och aldrig stå
Din wingård till en börda bara.
Ack, inplantera mig i dig
Och werka Andens frukt i mig.

2.
Men rensa själf din lilla kwist,
Att den må wäxa till alltmera
Och glädja dig, till dess du sist
Får den i himlen omplantera.
Hwad outsäglig fröjd att då
Få där uti din lustgård stå

Versionen i Svensk söndagsskolsångbok 1908[redigera]

1.
Du sanna vinträd, Jesus kär,
Låt mig en gren i dig få vara,
Som frukter bära men aldrig är
Din vingård till en börda bara!
Ack, inplantera mig i dig
Och verka Andens frukt i mig!

2.
Men rensa själv, o Jesus Krist,
Att jag må växa till allt mera
Och glädja dig, till dess du sist
Kan mig i himlen omplantera.
Vad outsäglig fröjd att då
Uti din lustgård blomstra få!