Ekeby F:1 (Östergötland)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ekeby F:1
Titel m. m.  →


pag. 1-166+169-554+ -606;

Innehåll.

Titel m. m. pag. 1;
Död- o Begrafningslängd 1760- 61 1871 4-538;
Utdrag m statistiska tabeller 1749-1780 560;
Aflösningslängd 1760-1807 576-583;
Om kyrkogården 1768-1836 598-599;Död- o Begrafningslängd 1760-61 1871

Begrafne Åhr 1760.

dito afskedade soldaten Daniel Lundberg från Bleckenst: ägor af samma sjukdom 69 år
3 Aug. sonen Sven LarsSon ifrån Eklabo död af lungsot 13 år 2. m.
dito Per Fisks hust. Maria Larsdotter ifrån Bleckenstads ägor död af ålderdoms krämpor 69 år.
10 Aug. Begrafs Olof Lagerberg son ifrån Berbäcks ägor, död af 9 år.
17 aug. begrafs Jons son ifrån Komdalen, död af okänd barnasjuka 3 dagar.
31 aug. begrafs Pers son ifrån Mellanbäck, död af bröstsjuka 17 år.
3 sept. gl. pigan Ingeborg i fattigst. död af slag 70 år.
21 Sept. begrafs LarsSes son på Lönshults ägor, af modren 2.
16 Now. Pigan Kerstin Jonsdr fr. Bregård, död af bröstsjuka 30 år.


År 1761.

th. 18 Jan. Carls och hustr. Anna Lisas dödfödda dotter i Tholhemet

th. 11 Febr. Nilses och thess hustrus dödfödda son i Knallen.

then 15 Febr. Johan i stugan död af ålderdoms bräcklighet 80 år

d. 22 Febr. Begrofs Pärs hust. Anna f. Lilla Bäck, död i Barnsäng 37 [-]

th 8 Martii begrofs Pärs lilla dotter i Bäck död af okänd [-]sjukdom 11 d.

Dito dito Lases lilla son frånn Boarp, död af okänd barnasjuka 14 dag

22. Febr. Begrafs Lilla Bäck 26 dito Begrafs Swen Larsson från, död af

Dito Lases lilla son från Boarp, död af okänd barnsjukdom 2 12

18 Oct begrafs Eric JohansSon ifrån död af gudlsjuka

15 Nov- begrafs Zacharia dotter ifrån söd. Langbruna död af

28 Nov. begrafs Karin ifr. Öringe död af ålderdom

29. dito begrafs Carls dotter i Kålstorp, död af

6. Dec Begrafs Soldaten Oluf Hagelberg död af


År 1792.

4. 8. Soknemannen Hemming Pehrss. i Norra Langbruna Ålderd. 68
12 22 Sokneman Olof Jönssons Doter Stina Greta fr. Kallarholm Bröstsj. Celltext
24. 29. Sokneman Jonas Nilssons Hustro Maria JonsD. ifr. Ljungby Celltext Celltext
24 29 En Dödfödd Doter af Jöns AndersSon i Källhem och des hustro Celltext Celltext
28 5 Afskedade soldaten Olof Sandström från hustro o. barn Celltext Celltext
18 26. FrälseBonden Nils Pehrssons Son Lars ifrån Kröckulla Celltext Celltext
23 Mästersven Henric Skults Son Henric ifrån Boxh. Bruk Celltext 4
26 4 Lifgrenadieren Måns Lagergrens hustro Anna Jönsdoter Lungsot 38
26 4 Svarfvaren Johan Lindquists Doter Elsa Ebba från Linnemo Celltext Celltext
4 11 Skatteman Eric JonsSons hustro Susanna NilsDoter fr. steknäs Celltext Celltext
6 11 Kvinnan Ingrid OlsDoter ifrån Bäcka-ägor Lungsot 56
7 12 Herr Lieutenant Oldenburgs nyfödda Doter.
14 21 Stålpackaren Gabriel SvensSon nyfödde Son, samt
17 21 Des hustro Greta OlsDoter ifrån Bruket Rosen 34
27 1 Dagakarlen NIls NIlsSon i MellanBäck ifrån hustro Celltext Celltext
28 1 Torparen Johan OlsSons Son Olof ifrån Svarfvarehem Bröstsj. Celltext
Ap. 3 9 Kyrkovataren NIls Breman ifrån Hustro Slag Celltext
19 22 Lifgrenadieren Måns Lagergrens Son NIls från Langbruna Celltext Celltext
maji Celltext Celltext Knipsmeden Magnus Svartling ifrån Hustro vid Boxh. Br. Slag 35
16 27 Torparen Olof Olsson ifrån Boarps Blanketorp Celltext Celltext
Junii 6 10 FrälseBondern Anders Jönsson ifrån S. Långbruna fr. h. Celltext Celltext
Aug 1 4 Lifgrenadieren Johan Bredmans Son Petter Celltext Celltext
5 8 Gamla Pigan Cathrina EricsDoter ifrån Stenstorp Celltext Celltext
25 Sept. 2 Torparen Pehr HansSons Doter Maria Brita i hamarshult Celltext Celltext
Sept. 4 7 Enkan Greta LarsDoter ifrån Tjällmo Celltext Celltext
1 7 FrälseBonden Anders Carlsson ifrån Kårarp Celltext Celltext
Oct. 16. 21. Drängen Nils PehrsSon ifrån Öfra Andersbo Våda 30
Sept. Enkan Sara PhilipsDoter ifrån fattigstugan Bröstsj.
20 28 Ogifta Ingrid LarsDoters barn Annicka Celltext
Nov. Celltext Celltext Celltext Celltext Celltext

Om kyrkogården 1768-1836

Församlingens Grafställen på KyrkoGården.

kyrkogården

Denna förnuftiga ordning, nödvändigare innan Kyrkogården på tre Sidor förökades med 5 famnars Sträcka, var likväl efterfall, så at Allmogen gjort graföpningar på Sina gamla inpå Sommaren 1787, då Pastor med Comministern Stadgade visst aftal at aldrig utan Skäligaste orsaker jordfästa någon som icke blifvit begrafen i den bestämda ordningen, hvaröfver äfven Klåckaren anbefaldes at hafva tilsyn. Åt skilligas begäran at få gå derifrån, hafva intet annant verkat än förnyada öfverbevisningar om ordningens nödvändighet. Några få undantag hafva blifvit billigade genom betydande för åringar til Kyrkans och de Fattigas underhåll. Altså hafva Kyrkovärdarne Erik AndersSon i Ryckelsby och Jacob JacobsSon i Fjättmunna, samt Regements Feltskåren Johan Henric Lindmark, för sig och sina Hustror, förvarfvat serskiljda grafställen, nära de stenpelare som de til Kyrkoportarne låtit göra. Se Protocollet d. 24 April 1798, §. 4. Ifr Inventarie-Boken Sid. 207.

Vill någon hafva grafställe utom Kyrkogården; så har ansökning derom af Kongl. Maj:t blifvit bifallen, med vilkor at det til Begrafningsplats utsedda ställe förut, genom Sökandernes försorg, på vanligt sätt och efter antaget Christeligt bruk, varder til sin bestämmelse invigt. Linköpings Stifts-Tidning 1802 n. 5.

Östra hörnet är Carlsbergska grafwen uthuggen i ett berg år 1830 och den förste som der är begrafwen är den minneswärde BruksPatron Peter Carl af Burén. J N. vestra hörnet är BruksPatron och Patroni Carl Dan. Buréns på Boxholm grafplats. Dernäst i Öster Doktor Ekmark dernäst en Kapt. Söderholm, Söder om Dokt. Ekmarks graf är Prosten Magi J. A. Nygréns och dess frus Ulr. Reuterswärds. Midt emor stora Dörren är en Fru Lagerkrats frånm Blekensta graf.

1836 på Andersm. Sockenstämma blef projekteradt och antaget att bruka swarta träkors i stället för de dittils brukliga med åtskilliga granna färgor utmålade .