En riksdagsmans afskedssång (1860)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Vår-visa
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 1
av Elias Sehlstedt

En riksdagsmans afskedssång (1860)
På Sandhamn  →


[ 107 ]

En riksdagsmans afskedssång.

(1860.)


Till afsked ljöd vår rikstrumpet,
Och riksda’n slöt, som hvar man vet.
Allt är nu öfverstökadt — allt väl,
Härolderna ha spökat — ni förstår mig väl.

Och adel, prest ooh borgersman
Och bönder grinat för hvarann:
Man bugat och man tackat — allt väl,
Och se’n sin kappsäck packat — ni förstår mig väl.

Välkomna hem vi hoppas bli,
Och långa näsor i parti
Vi föra som presenter — allt väl,
Till våra kommittenter — ni förstår mig väl.

[ 108 ]

 
Om flyttningen var striden het
Utaf vårt universitet.
Allt annat lätt man rubbar — allt väl,
Men ej Upsala-gubbar — ni förstår mig väl.

På Norska frågan slog man ner.
Intrasslad blef hon mer och mer,
Ju mer man skrek och stampa — allt väl,
Liksom Carlskronas hampa — ni förstår mig väl.

Reformens fråga går igen,
Och folket tar väl hand om den.
Hon tarfvar stöd af alla — allt väl:
Hon fallen är att ”falla” — ni förstår mig väl.

Vi anslag gett i ymnigt mått,
På pass och prygel slut vi fått.
Hur resten sig förhåller — allt väl,
Det står i protokoller — ni förstår mig väl.

Vår riksdag jag på båten ger,
Och kommer kanske dit ej mer.
Det gör mig just detsamma — allt väl:
Jag längtar hem till mamma — ni förstår mig väl.