En salig ynglig, ho är den

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
En salig yngling, ho är den
av Okänd författare
Nr 713 under rubriken För de stora Gåssarne och Ynglingarne i Andeliga Sånger och Werser 1806. Sjungs till Mel. 166, som enligt Melodie-Registret är den tyska psalmen Die Wanderschaft in diese Zeit.


1.
En salig yngling, ho är den?
Jo, en som nåd har funnit,
Förlåtelse af Frälsaren,
För blodets skull, som runnit,
Och nu för löse-penningen
Sin tack dermed bewisar,
Att han sin hulde själa-wän
I kropp och ande prisar.

2.
Om än wår kropp är swag och sjuk,
Hans nåd dock krafter gifwer,
Det gör, att till sitt rätta bruk
Den bibehållen blifwer.
Ho nu ett troget hjerta bär,
Och under alt, som felas,
Af JEsu tröst och nåd begär,
Han grundeligen helas.