En vän har jag funnit

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
En vän har jag funnit
av Herbert Booth
Ur: Herde-Rösten 1892. År 1907 publicerad i Zions Strängaspel som nummer 105 med inledningen En vän jag har funnit med en bearbetning av texten i verserna men oförändrad körtext. På Wikipedia finns en artikel om En vän har jag funnit.


1.
En vän har jag funnit och allt är nu väl,
En vän, som min synd tagit har,
En vän, som vill alltid välsigna min själ
Och gifva mig frid underbar.
Han värmer min själ, han styr allting väl,
Hans närhet gör alltid mig glad,
Nu slipper jag vara en sorgbunden träl,
Med Jesus jag tryggt går åstad.
Kör:
En alltid trofast vän, en alltid trofast vän,
Så kär och dyr är Jesus min,
Han aldrig svik't mig än.
En alltid trofast vän, en alltid trofast vän,
Som frälst min själ och än är mig
En alltid trofast vän.

2.
Han hafver ej anseende till person,
Han ser ej som menniskor se,
En rik och förnäm eller armt fattighjon
Få frälsning, när derom de be
Jag sökte och fann, jag bad och fick svar,
Jag erfor han älskade mig,
Jag löstes från sorg som betungande var
Och vandrar på himmelens stig.
Kör

3.
En vän har jag funnit, som lärer mig väl
Att älska allt heligt och godt.
Och balsam han göt i min sårade själ,
Nu helsa och frid har jag fått,
Hans så bringa frid, hans kors salighet,
Gud tjena är nu mitt begär,
Och trogen vid korset jag blir, ty jag vet
Att Jesus bevarar mig der.
Kör

I K. M. Södermans Zions Strängaspel 10:e upplagan från 1907 lyder de tre verserna:

1.
En vän har jag funnit,som skänker mig tröst
En vän, som har stillat min gråt,
En vän, som kan stilla ett oroligt bröst
Och blomsterströ lefnadens stråt.
Han kärlek, behag, hans vilja min lag,
Hans närvaro gör fröjdar min själ,
Hvi skulle jag sörja för olyckans dag,
Då Jesus bereder mitt väl?
Kör

2.
Den vän, som jag funnit, ser ej till person,
För alla hans nåd räcker till.
Åt fattig och rik ger han nåd genom tron,
Förlåtelse skänka han vill.
Jag sökte, jag fann, min bön hörde han han,
All synd och all fruktan han tog.
All sorg och all suckan ur hjärtat försvann,
Jag föll till min Frälsares fot.
Kör

3.
En vän har jag funnit, som år efter år
Kan bevara mig lycklig alltid.
En vän som i hjärtats svidande sår
Göt balsam af kärlek och frid.,
I himmelens höjd, där sorg byts i fröjd,
Blir korset mot kronan förbytt.
Men redan härnere jag sjunger förnöjd
Vid korsfoten, dit har jag flytt.
Kör