Ett armt och litet barn jag är

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ett armt och litet barn jag är
av Okänd
Nr 707 i psalmboken Andeliga Sånger och Werser 1806 under rubriken För barn. I Svensk söndagsskolsångbok 1908 (*) som nr 232, fem verser under rubriken Barndomen, anges att texten är ur "Syréns sånger", vilket är synonymt med "Christelig sångbok", 1826, utgiven av bokhandlare Peder Håkansson Syrén (1776—1830) i Karlskrona. Den tyska titeln är Nun sich der Tag geendet hat. Lobt Gott, Ihr Christen allzugleich. (Jämför också Ett litet fattigt barn jag är).


Sjungs till Mel. 14, som enligt Melodie-Registret är densamma som används till psalmen Min själ och sinne låt Gud råda.


1.*
Ett armt och litet barn jag är,
Min kraft är ganska swag,
Att salig bli, är mitt begär,
Men sättet vet jag ej.

2.*
Du blef. o JEsu, huld och god,
Ett swagt och litet[1] barn,
Och frälste med din död och blod
Mig ur förderfwets garn.

3.*
Min milde Frälsare! mig råd,[2]
Du barnens bäste wän!
Hur' jag till tack för all din nåd,
Skall glädja dig igen.

4.*[3]
Ack tag mitt hela hjerta in,
Ja, tag det nådigt an,
Jag wet och tror, att jag är din,
Min dyre Frälserman.

5.
Du har mig ju i dopets flod
Med salighet beklädt:
Då jag det ännu ej förstod,
Mig gifwit barnarätt.

6.
Mitt arma hjerta wille du
Bewara, hålla rent;
Du har det twagit, låt det nu
Bli mer med dig förent.

7. * [4]
Skall jag än längre wandra här,
I ålder taga till;
Så hjelp mig städse ha' di kär,
Och göra hwad du will.

8.
Och när jag i mitt dops-förbund
Fulländat här mitt lopp,
Så tag mig, wid en salig stund,
I fridens hyddor opp.


  1. 1908 fattigt
  2. 1908 Ack, låt din ande ge mig råd,
  3. 1908 Ja tag mitt hela hjärta in, Jag vill åt dig det ge. Och bliva nu och evigt din, Min dyre frälsare.
  4. 1908 v. 5 Och skall jag länge vandra här, I ålder taga till, Hjälp mig att ständigt ha dig kär Och göra, det du vill!