För Herren och hans ord

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För Herren och hans ord
av Okänd författare
Sång nr 401 i Hemlandssånger, 1891, under rubriken "Fosterlandet." Uppges vara en översättning från engelska S.M.H.


1.
För Herren och hans ord
Wi oss i stoftet böja.
I himmel och på jord
Guds werk hans allmakt röja.
Till honom, kungars Kung
Och alla härars Gud,
Uppstämme gammal, ung
Sitt hjertas lofsångs ljud.

2.
För hwad du gifwit har
Må wi din godhet prisa!
Mot owän wårt förswar
Du wärdes dig bewisa!
För detta sköna land,
För denna högtidsdag,
En skänk ifrån din hand,
Wårt lof, o Herre, tag!

3.
Från berg och dal och lund
Och fält och wida slätter
Förkunnas hwarje stund
Ditt ords och sannings rätter.
O, må wårt hela folk
Bestrålas af ditt ljus
Och Anden, himlens folk,
Besöka hwarje hus!