Författare:Henrik Wranér

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Henrik Wranér

Henrik Wranér, född 1853, avled 1908, journalist, författare, folklivsforskare.

Wranér var främst folklivsforskare och författade en mängd skrifter om folkminnen från Skåne. I mindre omfattning var han också översättare för Barnbiblioteket Saga.

Verk[redigera]

 • En mycket nöjsam och roande Wisa: om hwad för wackra saker Karna Skomagarens Jins fick se på landtbruksmöded i Malmö i fjor, 1882
 • Stuesnack och stätteslams: drag ur skånska slättbons lif under de senaste 25 åren på Simrishamnstraktens allmogemål, 1884
 • En spritterny, hjerterörannes å ynkjeli visa om Per Mårtens Bengjta, som ble bestålen på Ysta markad, sammensatt på släboska, 1885
 • Holger Skräddares : bilder ur hvardagslifvet bland allmogen i sydöstra Skåne, 1885
 • Gårafolk och husmän: bilder ur allmogelifvet i sydöstra Skåne förr och nu. På Jerrestads härads bygdemål tecknade af Henrik Wranér, 1885
 • I skånska stugor: små bilder ur folklifvet i östra Skåne förr och nu, 1886
 • En alldeles ny ä ovanlet ynkjeli visa om Jeppa Tröls Pernilla som ble olyckjeli för sin torrnyr; skräuen på Sömmershamnsspråg au Karna Skomagarens Jins, 1886
 • Hvardagsmat och gilleskakor: bilder ur lifvet på skånska slättbygden förr och nu, 1889
 • Brokiga bilder från skånska slätten förr och nu, 1889
 • En ulf i fårakläder och andra skånska folklifsbilder, 1890
 • Hägringar: folklifsskildringar, 1891
 • Helgdagsbilder och hvardagshistorier, 1893
 • Gamlingar och grönskållingar: små folklifsbilder från Skåneslätten, 1894
 • Storgubbar och stackare: små bilder ur allmogens lif, 1895
 • Kärleksglöd och hjertenöd : en knippa hjertesagor ur folklifvet, 1896
 • Tösaknep och pojkahyss: glada bilder ur allmogens lif förr och nu, 1897
 • Muntergökar och dummerjönsar: små teckningar ur folklifvet, 1898
 • Dundertöser och käringaskrällen: blad ur allmogekvinnans historia 1860-1880, 1899
 • Raringar och ragator: små bilder ur allmogelifvet 1870-1890, 1900
 • Dä var sjutton! små bilder från lifvet å landsbygd och i stad åren 1860-1900, 1901
 • Storgubbar och stackare: små bilder ur allmogens lif, 1902
 • Muntergökar och dummerjönsar: små teckningar ur folklifvet, 1902
 • I skånska stugor: små bilder ur folklifvet i östra Skåne förr och nu, 1902
 • Hvardagsmat och gilleskakor: bilder ur lifvet på skånska slättbygden förr och nu, 1902
 • Flinebyttor och suringar: små bilder ur allmogelifvet, 1902
 • Dundertöser och käringaskrällen: blad ur allmogekvinnans historia, 1902
 • Gullvifvor och grankottar: små bilder ur allmogelifvet, 1904
 • Arbetsmyror och drönare: små bilder ur skånska folklifvet, 1905
 • Solglitter och strömoln: små bilder ur skånska folklifvet, 1906
 • Skåne och skåningarna, 1906
 • Bleking och blekingarne, 1906
 • Sockerpullor och pepparkorn: små bilder ur skånska folklifvet förr och nu, 1907
 • Kärleksglöd och hjertenöd: en knippa hjertesagor ur folklifvet, 1907
 • Hvardagsid och högtidsfrid: berättelser, 1908

Översättningar[redigera]

 • Robinson Kruse / berättad för Sveriges ungdom af Henrik Wranér; med teckningar af Gerda Tirén ("Robinson Crusoe" av Daniel Defoe) 1899
 • Jorden rundt på 80 dagar: för Sveriges ungdom, fritt berättad efter Jules Verne ("Le Tour du monde en quatre-vingts jours" av Jules Verne) 1900
 • Styrman Hurtig: läsebok i skola och hem : för Sveriges ungdom fritt berättad efter kapten Fr. Marryat, ("Masterman Ready, or the wreck of the pacific" av Frederick Marryat), 1902
 • Gula vargen: en indianhistoria ("The Scalp Hunters" av Mayne Reid), 1904
 • Hittebarnet ("Sans famille" av Hector Malot), 1905
 • Selim och Kalulu ("My dark companions and their strange stories" av Henry Morton Stanley), 1907