Författare:Julius Caesar

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Julius Caesar

Gajus Julius Caesar (100–44 f.Kr.), romersk kejsare och fältherre.

Om hans memoarer (främst den om galliska kriget) nämner Nordisk familjebok: "Upplagor med förklarande anmärkningar på svenska äro utgifna af A. Frigell (1854 och 1861–68) samt F. W. Häggström (6:e uppl. 1896). En svensk öfversättning är verkställd af S. G. Dahl (1873)."

På Wikipedia finns en artikel om Julius Caesar.

Verk[edit]

  • Galliska kriget (1873), svensk översättning av Sven Gudmund Dahl (1833-1904)
  • Anders Frigell (1820-1897), Kommentarier till Caesar,
    • del I:1, "Galliska kriget" (2:a upplagan 1862)
      • Google (innehåller sidan 1-80, sedan abrupt slut; sid. 71, 73 oläsliga)