Förläna Gud i våra dagar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Förläna Gud i Wåra dagar
av Okänd författare
Sång nr 397 i Hemlandssånger, 1891, under rubriken "Fosterlandet".


1.
Förläna Gud, i wåra dagar
Åt oss en kristlig öfwerhet,
Som alltid gör hwad dig behagar
Och landets målgång främja wet,
På det rättfärdighet och frid
Må bo hos oss i all wår tid!
2.
Wälsigna dem, som makten hafwa,
Uti allt godt dem råd och stärk,
Och låt din wilja förestafwa
Allt deras uppsåt, ord och werk!
Gif dem i deras tunga pligt
En waksam, trogen tillförsigt!
3.
Låt lagens swärd, som som dem är lemnadt,
Afstyra orätt, wåld och mord,
De ondas anslag warda hämnadt
Och lismarns lögn tillintetgjord,
De öfwermodige på skam,
Men Herrens fruktan hållas fram!
4.
De redliga låt bistånd finna,
De fromma styrkas i sitt hopp,
De wilseförda sig besinna,
De ångerfulla rättas opp,
De armas börda göras lätt
Och de förtryckta finna rätt!
5.
Med dig, wår starkhets Gud, wi bedje:
Regera allas hjertan så,
Att dig till pris och oss till glädje
Allt detta troget göras må,
Så skall wårthjerta innerlig
Lofsjunga dig ewinnerlig!