Faxehusvisan

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Faxehusvisan (Delsbovisan)
av okänd författare
Folkvisa, upptecknad av Daniel Djurberg på 1600-talet, publicerad i bland annat Illustrerad beskrifning öfver Helsingland för folkskolan av Anders Johan Hydén (1898), sid. 70f.


Det hände sig om Marjmässodag
och rätt om middagstid.
De skuto elden på Faxehus
att lågan stod änd' i skyn.
Faxehus ligger i svartom, brandom.

Där bor så mången man i Hälsingland
i så storan vånda.
Fyra för ål och sex för harv
och åtta för plogen stånda.
Faxehus ligger i svartom, brandom.

De gingo sej ut från Delsbo
och intill Delsbo rå.
Där högg de fläsket av knokarna
så långt de kunde nå.
Faxehus ligger i svartom, brandom.

Tröster man i Rengsjö,
sammalund' i Mo.
De togo deras båtar bort,
de kund' int' undan ro.
Faxehus ligger i svartom, brandom.