Finsk folksång

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Finsk folksång
av Frans Michael Franzén
Diktad 1805.


Lefve Konungen,
Rättskaffens Försten,
   Äfven för Finland:
Att ock der ordning,
Verksamhet, insigt,
Ett bättre varande,
   Han befrämja må.

Till skräck för orätt,
Till rättvisans seger
   Lefve han!
Att ock i skogens tjell
Den Faderlöses del
Den minstes egendom,
   Han bevara må.

Hindra, o Gud,
Ondskans ränker
   På mörkrets vägar.
Han är vårt hopp,
Vår tröst, vår glädje:
Honom varom vi
   hvad han är för oss!

Lefve Konungen
Rättskaffens Försten,
   Äfven för vårt land,
Våra lif, våra hus,
Våra barn, våra makar,
Vår lag, vår religion
   Till värn !