Flickan knyter i Johanne-natten

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Flickan knyter i Johanne-natten
av Johan Ludvig Runeberg
Ur diktsamlingen Idyll och epigram. På Wikipedia finns en artikel om Johan Ludvig Runeberg.


Flickan knyter i Johanne-natten
kring den gröna broddens späda stänglar
silkestrådar utav skilda färger,
men på morgonstunden går hon sedan
dit att leta ut sin framtids öden.

Nu, så hör, hur flickan där beter sig.
Har den svarta, sorgens stängel, vuxit,
talar hon och sörjer med de andra.
Har den röda, glädjens stängel, vuxit,
talar hon och fröjdas med de andra.
Har den gröna, kärleksstängeln, vuxit,
tiger hon och fröjdas i sitt hjärta.