Gefftaslusta

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gefftaslusta
av Fredrik August Dahlgren


Ve Monkfors fanns en kôlpojk di kall’ Lôrka.
Dä va en gammel slarv, som intnô orka;
te mästersvänn han allri dôgt te ta,
men sup’ å tugge tobback kunn’ han bra.

En gang te bruksförvaltern på kantore
han kom å slog så opp sin käfft den store:
"Dä står så te, att gefft’ mej ha ja’ tänkt
mä Britt, som tjäner när Ellvaktar-Bängt."

Förvaltern sa: "Du ä en kop, din stacker!
Te sörj’ för hustru ä du mej jusst vacker;
du töcker, löna ä ôt dej för stor,
jämt ti reksdaler å så två par skor."

Men Lôrka sa: "Gull söt’ han, var beskeli
å lôtt mej gefft’mej, ällers blir ja’ veli;
dä kan fôll var’, att int ja’ tjäner mö’,
men utta Britt ja’ kan int leev’äll dö."

Förvaltern sa: "Lôtt bli’a, ska din stôlle
få ett stopp brännvinn å en tobbacks-rôlle."
Då drog han opp te öra munngipaan:
"Ja, får ja’dä, så gir ja’ henn’allt fan."