Gode Gud, som leder

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gode Gud, som leder
av Anders Gustaf Lindqvist
Sång nr 16 i Sabbatstoner, sånger för söndagsskolan, 1888 med titeln Bön.


1.
Gode Gud, som leder
Mig på lifvets stig,
Jag dig ödmjukt beder:
O välsigna mig!
O välsigna mig!

2.
Gif i mig ett hjerta
Heligt rent och godt,
Hjelp mig i all smärta,
Hjelp i stort och smått!
Hjelp i stort och smått!

3.
Från all synd mig rena
Uti i Jesus blod,
Lär mig helt dig tjena,
Gör mig vis och god!
Gör mig vis och god!

4.
Värdes du mig styra
In på fridens stig
Med ditt ord det dyra,
Som du gifvit mig!
Som du gifvit mig!

5.
Lär mig alltid lyda
Dig samt far och mor!
Goda seder pryda
Den som på Jesus tror!
Den som på Jesus tror!

6.
Följ mig städs på färden
Till det goda land!
Hjelp mig genom verlden
Till den andra strand!
Till den andra strand!