Gud, välsigna och beskydda

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gud, välsigna och beskydda
av Erik Nyström
På Wikipedia finns en artikel om Gud, välsigna och beskydda.


1.
Gud, välsigna och beskydda
Nåderik vårt folk och land;
Slut omkring palats och hydda
Kärlekens och fridens band!
Värdes själv vår konung leda
Uti ordets klara ljus
Och din sanning rum bereda
I hans hjärta och hans hus!

2.
Värdes med din Ande styrka
Dem, du kallelse har gett
Att såväl i stat som kyrka
Stifta lag och skiipa rätt!
Lär oss att med hjärtan rena
Lyda överhet och lag
Och att en den andre tjäna,
Dig till ära och behag!

3.
Bort från våra landamären
Dryckenskapens andar driv,
Och kring fjällarna och skären
Nya fläktar sänd av liv!
Låt din sanning sönderbryta
Otrons bojor, lastens band,
Och i kärlek sammanknyta
Dina barn i nordanland!

4.
Upp till dig vår blick vi lyfta:
Styrk oss, stöd oss, hjälp oss, du!
Främja målet, dit vi syfta,
Och förbarma dig ännu!
Tryck din makts, din kärleks stämpel
Härligt på vårt tidevarv;
Jorden blive Herrens tempel,
Himlen blive mänskans arv!