Gustav III:s försäkran till Livgardet, Artilleriet och Undersåtar 19 augusti 1772

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gustav III:s försäkran till Livgardet, Artilleriet och Undersåtar 19 augusti 1772
av Gustav III
På Wikipedia finns en artikel om Gustav III:s statskupp.


Kongl. Maj:ts

Nådiga

Försäkran,

Til

Thess Lif-Garde, Artillerie och samtelige

trogne undersåtare här i Residence-

staden Stockholm,

Gifwen then 19 augusti 1772.

STOCKHOLM,

Tryckt i Kongl. Tryckeriet hos Henr. Fougt, 1772

Stora Nygatan, huset N:o 104.

Jag försäkrar härmed, at Mitt enda uppsåt är, at åter sätta lugnet i Mitt kära Fädernesland igenom sielfswåldets förtryckande, Aristokratiske magtens afskaffande och then urgamla Swenska Frihetens upplifwande, samt Sweriges gamla Lagars återställande, som the före 1680 warit. Jag afsäger Mig nu, som Jag redan thet gjordt, thet förhateliga konungsliga Enwäldet, eller then så kallade Souverainiteten, afseende nu som förr, för Min största Ära, at wara then förste Medborgaren ibland et rättskaffens fritt Folk: Så sant Mig Gud hielper til Lif och Själ.

Stockholms Slott then 19 augusti 1772.

GUSTAF.