Här ute bland sorger och nöd och besvär

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Här ute bland sorger och nöd och besvär
av Okänd författare
Översättning från engelskan. Publicerad i Hemlandssånger, 1891, som nr 446 under rubriken "Hoppet. Hemlängtan."


1.
Här ute bland sorger och nöd och beswär
Hur ljuf min gemenskap med helgonen är!
Jag har ock ett rum mig förwaradt bland dem,
Der uppe hos Jesus, der har jag ett hem.
O, wore jag der,
Der uppe, der Jesus, min Frälsare, är!

2.
Ack, ljufliga band, som förenar oss här
I tron med hwarandra och Frälsaren kär!
Men ljufwast du sjelf är, o Jesus, för mig.
Från mörker och smärta jag längtar till dig.
O, wore jag der,
Der uppe, der Jesus, min Frälsare, är!

3.
Så stärk mig och räck mig din stödjande hand
Här nere i stridens och sorgernas land!
Och när i bekymren jag ilar till dig,
Med tanken på hemmet hugswalar du mig!
O, wore jag der,
Der uppe, der Jesus, min Frälsare, är!

4.
Wid allt hwad du gifwer, wid allt hwad du tar
Blif sjelf med din Ande, din nåd hos mig qwar!
Och lär mig förbida i stillhet och hopp
Den dag, som skall föra min ande dit opp!
O, wore jag der,
Der uppe, der Jesus, min Frälsare, är!

5.
Jag längtar, o Jesus, att, iklädd den skrud,
Som du åt mig wunnit, få stå inför Gud,
Att uppstå förklarad ur grafwen en gång
Och sjunga din nya, din ewiga sång
O, wore jag der,
Der uppe, der Jesus, min Frälsare, är!