Hoppa till innehållet

Hem, hem, namn som hugsvalar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hem, hem, namn som hugswalar
av Betty Ehrenborg
Sång nr 437 i Hemlandssånger under rubriken Hoppet. Hemlängtan.


1.
Hem, hem, namn som hugswalar,
Hem, hem, finnes du här?
Längtan städs om dig talar,
Till dig står allt mitt begär.
Hem, hem, ljufliga hem,
Låt mig gå dit, der du är!

2.
Hem, hem önskade hwila,
Sälla, ostörda ro!
Själen rastlös skall ila,
Tills i din famn hon får bo.
Hem, hem, osedda hem,
Stadigt dig bidar min tro.

3.
Själen här aldrig fann dig,
Hem, på dödsdalens stig.
Jesus stridde och wann dig,
Jesus dig skänker åt mig.
Hem, hem saliga hem!
Jesus mig wäntar hos dig.